Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μετατροπή ατομικής επιχείρησης μη υπαγόμενης σε ΦΠΑ σε Ε.Ε.

Ατομική επιχείρηση απλογραφικών βιβλίων  με δραστηριότητα ιατρός ο οποίος δεν υπάγεται στο καθεστώς ΦΠΑ , θα μετατραπεί σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία όπου ομόρρυθμο μέλος θα είναι ο ίδιος και ετερόρρυθμο η σύζυγός του.
Στην ατομική του επιχείρηση έχει πάγια με συνολική αποσβεσμένη αξία 35500 και αναπόσβεστη 17630.
Ποια μέθοδος είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί;
1ον) Μεταβίβαση του συνόλου της ατομικής επιχείρησης στην εταιρεία και αναγραφή στο καταστατικό της ως εισφορά κεφαλαίου(χωρίς φπα, φόρο εισοδήματος ,χαρτοσήμου και έκδοσης τιμολογίου;) των παγίων ;
2ον  )Διακοπή πρώτα της ατομικής και πώληση των παγίων με τιμολόγιο στην νεοσύστατη εταρεία ;
Τι γίνεται σε κάθε περίπτωση με αυτοπαράδοση, απόδοση φπα , τιμολογίων σε αυτή την επιχείρηση που δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr