Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απαλλαγή ΦΠΑ σε υπηρεσίες που προορίζονται για εξαγωγή ή Ενδοκοινοτική παράδοση σε εκδοτική εξαγωγική εταιρία κατά 80-85 /100

Καλημέρα σας.
Σε εκδοτικό οίκο ξενόγλωσων εκπαιδευτικών βιβλίων ,που οι εξαγωγές της είναι 80-85 % και  με την ΠΟΛ  1167/29/7/2015 παίρνουμε απαλλαγή ΦΠΑ  για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την ιεσαγωγή αγαθών  ή την λήψη υπερεσιών .   
Σχετικά με την λήψη υπηρεσιών , όταν πρόκειτε για εφαργομή υλοποίησης  ηλεκτρονικής πλατφόρμας που σκοπό έχει το εξαγώμενο προιόν σε ψηφιακή μοσρφή "πέρα από προιόν ως εκπαιδευτικό βιβλίο ,υπάρχει και ως ηλεκτρονικό αλλά και ως πλατφόρμα εκπαίδευσης ασκήσεων " κλπ .
Στο συμφωνητικό που έχουμε συνάψει με την εταιρία που θα δημιουργήσει και θα βελτιώσει το ηλεκτρονικό προίόν¨, που εξάγουμε κατά κύριο λόγο ,απαλλάσεται από το ΦΠΑ ;Όατν αυτές είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με το προιόν  που παράγουμε. Όλες οι συναθή υπρεσίες που αφορούν το προιόν  φυσικό ή ηλεκτρονικό απαλλάσονται  του ΦΠΑ ; 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση