Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

mydata 1.

Παρακαλώ ενημερώστε με αν όταν αγοράζω εργάσημα για πάνω από  ένα  φυσικά πρόσωπα   αν θα πρέπει να ανεβαίνει στο my data για κάθε ένα ξεχωριστά ή μπορώ να κάνω μια εγγραφή για όλα .

Προσθέστε τη δική σας απάντηση