Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

Καλησπέρα,

θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Σε περίπτωση που έχουμε τιμολόγιο πώλησης αγαθών από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λιθουανία, Πολωνία) προς υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο με έδρα την Ελλάδα και το τιμολόγιο περιλαμβάνει ΦΠΑ , πώς αντιμετωπίζεται; ως ενδοκοινοτική συναλλαγή; η συναλλαγή αυτή θα αποδοθεί στο VIES;

Παράδειγμα 1: Η επιχείρηση υποκείμενη στο φόρο Νομικό πρόσωπο (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ) αγόρασε από τη Λιθουανία αγαθά. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει ΦΠΑ 21%. Ποια είναι η λογιστική αντιμετώπιση;

Παράδειγμα 2: Η ατομική επιχείρηση υποκείμενη στο φόρο αγόρασε από την Πολωνία πάγια. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει ΦΠΑ 23%. Ποια είναι η λογιστική αντιμετώπιση;


Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση