Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

φπα σε μηχανικούς μέλη του τεε (τεχνικό επιμελητήριο)

Βάσει του άρθρου 3 του Ν2859/2000 αναφέρεται ότι: 
"Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη".Προκύπτει ότι  οι αμοιβές που καταβάλει το ΤΕΕ στα μέλη του για συμμετοχή τους σε επιτροπές και σε ομάδες εργασίας  που  οργανώνει το ίδιο δεν υπόκεινται σε φπα? Ενημερώνω ότι για συμμετοχή σε επιτροπές για πειθαρχικά συμβούλια δεν έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και μηχανικών , οι οποίοι αυτοβούλως μετά από πρόσκληση του ΤΕΕ συμμετέχουν σε αυτά έναντι αμοιβής. Πρόκειται για μια περιστασιακή απασχόληση θα λέγαμε.
Στα τπυ που εκδίδουν οι μηχανικοί στο ΤΕΕ θα βάλουν φπα ή όχι?

Σε άλλη περίπτωση εγκριτικών αποφάσεων αμοιβής  μηχανικών από το ΤΕΕ πάλι για συμμετοχή σε επιτροπές  επειδή υπάρχει η αναφορά  αποζημίωσης  αμοιβής τους επειδή αφορούσε διάστημα  2012-2015,τα τπυ των μηχανικών θα εκδοθούν με φπα ή όχι?
Ευχαριστώ εκ' των προτέρων.
Αν μπορείτε δώστε μου τα φώτα σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση