Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έκδοση παραστατικών

Επιχείρηση με αντικείμενο την πώληση ειδών θέρμανσης - κλιματισμού πέρα από την πώληση των ειδών που εμπορεύεται κάνει και την εγκατάσταση αυτών ,εκδίδοντας ανά περίπτωση τπυ ή απυ.
Ερωτάται αν η απυ που εκδίδει για την εγκατάσταση των ειδών θέρμανσης θα πρέπει να εκδίδεται από φμτ ή από εμπορικό πρόγραμμα με σήμανση από ΕΦΔΣΣ ή καλύπτεται από την ΠΟΛ. 1002/14
αρ.1 περ.ζ (Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων))
και μπορεί να εκδίδει χειρόγραφες ΑΠΥ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση