Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

παραγραφή φπα

Εμπορική εταιρεία υπαγόμενη σε κανονικό καθεστώς έχει πραγματοποιήσει κάποιες εισροές και έχει εκπέσει τον αντίστοιχο φπα, το έχει συμπεριλαβει δηλαδή στη δήλωση φπα στις εισροές. Για τις δαπάνες αυτές είχε δικαίωμα έκπτωσης βάσει των διατάξεων. Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εκροή, οπότε το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει συγκεντρωθεί και μεταφέρεται κάθε μήνα, δεν συμψηφίζεται με φπα εκροών και δεν μεταβάλλεται. Σε περίπτωση παραγραφής το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί στη ΔΟΥ, ή μπορεί να κλείσει "τεχνικά" στη δήλωση και να μηδενίσει το πιστωτικό υπόλοιπο?

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr