Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αγορά από Alibaba και φπα

Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία αγοράζει αναλώσιμα  από Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited κάτω από 150 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Η εγγραφή που θα κάνω θα είναι καθαρή αξία και φπα ή το φπα το εξοδοποιώ;Σε σημείωση αναφέρει ότι το τιμολόγιο είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της Ολλανδίας,μήπως είναι ενδοκοινοτική απόκτηση,αλλά έχει ελληνικό φπα ενσωματωμένο στο τιμολόγιο και πληρώθηκε από την επιχείρηση .
Πως το χειρίζομαι ως προς το ΦΠΑ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση