Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποζημίωση και περιοδική φπα

-Οι αποζημιώσεις από ασφαλιστική σε ποιο κωδικό της δήλωσης φπα μπαίνει; 
-Επίσης η αποζημίωση από πελάτη σε ποιο κωδικό της δήλωσης φπα μπαίνει;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση