Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Η ερώτησή μου αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος που χρησιμοποιείτε με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις που διαδοχικά  ανανεώνονται και ξεπερνούν το διάστημα του ενός χρόνου με σκοπό να μην είναι αορίστου και ο εργαζόμενος να μην δικαιούται αποζημίωση . Σαν έντυπο απόλυσης χρησιμοποιείτε το Ε7 . Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η διαδικασία είναι σωστή και εάν έχει κυρώσεις, επίσης εάν είναι σωστή, στα διαστήματα στο έντυπο Ε7 θα αναγραφεί η ημερομηνία αρχικής πρόσληψης ή της τελευταίας ανανέωσης.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση