Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ανέγερση Τουριστικού καταλύματος

Καλησπέρα
Ι.Κ.Ε ανεγείρει τουριστικό κατάλυμα σε ιδιόκτητο οικόπεδό της, για μελλοντική εκμετάλλευση. Το λογιστικό σχέδιο των βιβλίων είναι κατά ΕΛΠ, και η επιχείρηση έχει εγκριθεί για επιδότηση ΕΣΠΑ της κατασκευής. Χρησιμοποιώ τον λογαριασμό 12 για την παρακολούθηση των αγορών των υλικών της ανέγερσης και τον λογαριασμό 60 για το κόστος της μισθοδοσίας των εργατοτεχνιτών. Οι αμοιβές των υπεργολάβων που θα απασχοληθούν στο έργο (χωματουργικά, υδραυλικοι κλπ) θα πρέπει να παρακολουθούνται σε υπολογαριαμό του 12 ή του 64.01 ? Δεδομένου ότι το συνολικό κόστος θα διαμορφώσει την τελική αξία του κτιριακού συγκροτήματος, καθώς και ότι το πρόγραμμα επιδότησης απαιτεί την χρήση ειδικών λογαριασμών, ποιοί είναι οι ενδεδειγμένοι λογαριασμοί παρακολούθησης του έργου? Επίσης όλες αυτές οι δαπάνες ιδιοκατασκευής (υλικά , υπεργολάβοι, μηχανικοί) ως προς την δήλωση ΦΠΑ ενημερώνουν τον κωδικό αγορών παγίων? Τέλος ως προς τα mydata γνωρίζετε αν υπάρχει σχετική αναφορά?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Δέσποινα Καράμπελα

Προσθέστε τη δική σας απάντηση