Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α.-Ο.Γ.Α.

Αλιέας, συνταξιούχος του Ν.Α.Τ. ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται ως μέλος Κοινωνίας Αλιέων (Συμπλοιοκτησία) έχει υποχρέση να είναι ασφαλισμένος στον Ε.Φ.Κ.Α. -Ο.Γ.Α. ; Σε περίπτωση που αποκτήσει το 100% του σκάφους (6.4 κόρους) και κάνει έναρξη εργασιών ατομική επιχείρηση ως αλιέας έχει υποχρέση να είναι ασφαλισμένος στον Ε.Φ.Κ.Α. -Ο.Γ.Α;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση