Παρακράτηση φόρου δικαωματων από εταιρείας social media όπως Google και Facebook

Έχουμε υποχρέωση σε παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων για τιμολόγια που λαμβάνουμε από Facebook και Google; Κι αν ναι, μήπως δεν υφίσταται η υποχρέωση αν υπάρχει η δήλωση αποφυγής διπλής φορολογίας με τους προμηθευτές;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα