Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

φπα οικοδομων

Σύμφωνα με την Ε.2006/2020 στις οδηγίες για την εφαρμογή περί αναστολής φπα στα ακίνητα, αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το ακίνητο υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής φπα και γίνει παραδοση του ακινήτου πρέπει με έκτακη περιοδικη δήλωση να γίνει απόδοση του φόρου εισροών καθότι το ακίνητο θα πουληθεί χωρίς φπα. Η ερώτηση είναι εφόσον ο επιχειρηματίας έχει ήδη πλήρωσει το φπα κατά την αγορά των υλικών για τη κατασκευή της οικοδομής, σύμφωνα με την οδηγία θα πρέπει να τον αποδώσει με την έκτακτη περιοδική δήλωση, άρα ουσιαστικά ο φπα εισροών θα πληρωθεί 2 φορές; Μία κατά την εξόφληση των τιμολογίων δαπανών υλικών και μία με την απόδοση του φόρου με την έκτακτη περιοδική δήλωση;
Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση