Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

αποζημίωση λόγω καταστροφής ή απώλειας παλετών

Εταιρεία logistics αναλαμβάνει τη φύλαξη και μεταφορά, με μεταφορικά μέσα τρίτων, εμπορευμάτων τρίτων (αποθετών). Οι μεταφορείς βάσει της συμφωνίας που έχουν με την εταρεία logistics πρέπει να της επιστρέψουν τις παλέτες. Κατά τη μεταφορά από τους συνεργαζούμενες μεταφορείς συμβαίνει οι παλέτες αυτές είτε να καταστραφούν ή να απολεσθούν. Η εταιρεία logistics πρέπει να χρεώσει την απώλεια ή καταστροφή στον μεταφορέα.
Το ερώτημα είναι αν θα εκδώσει στοιχείο για αποζημιώση (αβαρία) με χαρτόσημο ή ένα τιμολόγιο επαναχρέωσης των παλετών -με αύτη την περιγραφή-με το σχετικό ΦΠΑ, βάσει της τιμής αγοράς τους από τον προμηθευτή. Και στην πρώτη περίπτωση της αποζημιώσης με χαρτόσημο, η εταιρεία logistics θα εκδώσει το στοιχείο βάσει της τιμής αγοράς από τον προμηθευτή? Σημαντικό σημείο είναι ότι οι παλέτες δεν μεταφόρονται σε χώρο του μεταφορεα, ούτε παραμένουν στις εγκαταστάσεις της logistics στη διάθεσή του, σκοπός της συναλλαγής είναι μόνο η μετακύλιση του κόστους αγοράς των παλετών στον μεταφορεά.

Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση