Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εκμετάλλευση τουριστικής έπαυλης

Εκμετάλλευση τουριστικής έπαυλης
Ανώνυμη εταιρεία έχει στην κατοχή της τουριστική έπαυλη την οποία  άρχισε να εκμετάλλεύεται  με ΚΑΔ 55.20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με μισθώσεις μιας ή δύο εβδομάδων σε αλλοδαπούς ή και σε Έλληνες.  Ενίοτε το μισθώνουν και νομικά πρόσωπα  για το προσωπικό τους. Το κατάλυμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 46,  του Ν 4179/2013, και έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΤ  ως  αυτοεξυπηρετούμενο μη κύριο ξενοδοχειακό  κατάλυμα. Το κατάλυμα έχει δηλωθεί ως υποκατάστημα  με ΚΑΔ 55.20 και έχει προσληφθεί κα ένα άτομο με δίωρη καθημερινή εργασία γενικών καθηκόντων για την έν  γένει φροντίδα του κτιρίου.
Ερωτάται:

  • Αν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ και σε ποιό ποσοστό,   ή
  •  Σε καθεστώς μισθωμένων κατοικιών απαλλασσομένων χαρτοσήμου ή με χαρτόσημο  σε περίπτωση μισθωσης σε νομικό πρόσωπο.
  • Αν υποχρεούται η εταιρεία σε δήλωση του ιδωτικόυ συμφωνητικού ως «Μισθωτηρίου» ή ως απλού συμφωνητικού.
  •  Αν  υπoχρεούται σε έκδοση Τιμολογίου ή Αποδειξης Παροχής Υπηρεσιών, ή
  • Η συναλλαγή καλύπτεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό.
  • Τυχόν άλλες υποχρεώσεις

Προσθέστε τη δική σας απάντηση