Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,2%

Καταλαβαίνω καλά το άρθρο 9, παράγραφος 2, περίπτωση ε' του νόμου 2579/1998 (επικαιροποίηση με τον νόμο 4799/2021) ?

Κάθε φορά που πουλάω αμερικανικές μετοχές σε αμερικανικό χρηματιστήριο από ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή (degiro) έχω την υποχρέωση να αποδώσω τον επόμενο μήνα φόρο χρηματιστηριακής συναλλαγής 0,2% του ποσού ?

Κάνει κανείς έλληνας μικροεπενδυτής τέτοια δήλωση ? Πως ελέγχει το κράτος την ορθότητα/πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στις δηλώσεις ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση