Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

μίσθωση ΕΙΧ από χώρα της ΕΕ

Έχουμε εταιρία με έδρα τη Βουλγαρία και αντικείμενο δραστηριότητας, μίσθωση και πώληση οχημάτων. Μισθώνει σε Έλληνα ιδιώτη ένα συγκεκριμένο ΕΙΧ για τριάντα (30) ημέρες. Ο ιδιώτης, επιθυμεί την ανανέωση της μίσθωσης του ΕΙΧ και συγκεκριμένα του ίδιου για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Έτσι έχει μηνιαίο μισθωτήριο τριάντα ημερών, το οποίο ανανεώνετε συνεχώς για τους υπόλοιπους εξήντα (60) μήνες με το ίδιο αυτοκίνητο. Γνωρίζω, ότι η μίσθωση είναι νόμιμη, με ερώτηση στο ΕΚΚ, έλαβα την παρακάτω απάντηση : 
Το ΕΚΚ Ελλάδας αποτελεί μέλος του Δικτύου ΕΚΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για την εναλλακτική (εξωδικαστική) επίλυση των διασυνοριακών (εντός ΕΕ) καταναλωτικών διαφορών. Από την περιγραφή του προβλήματος δεν διαπιστώνουμε την ύπαρξη καταναλωτικής διαφοράς, αρμοδιότητας του Δικτύου ΕΚΚ. Για ζητήματα φορολογικής φύσης, αρμόδιες είναι οι φορολογικές Αρχές της χώρας, ενώ για την παροχή νομικών συμβουλών θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν δικηγόρο.

Με εκτίμηση,
ΕΚΚ Ελλάδας

Η ερώτηση είναι, με ποια νομολογία καλύπτετε ο ιδιώτης που κατέχει το ΕΙΧ (μισθωμένο), το ίδιο για πέντε (5) έτη. Γιατί μπορεί να θεωρηθεί το προφανές, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Επισημαίνω, ότι ο ιδιώτης δεν έχει καμία σχέση με την εταιρία στη Βουλγαρία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση