Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τροπολογία Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος σας την 19/03/2021 22:31 , θα ήθέλα να γνωρίζω αν η παρόυσα τροπολογία βρίσκεται σε ισχύ για τον μειωμένο συντελεστή στα γάντια . Επισυνάπτω σύνδεσμο

https://www.forin.gr/articles/article/45578/tropologia-paratash-isxuos-meiwmenwn-kai-upermeiwmenwn-suntelestwn-fpa

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφάνειας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Ayiou Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων» παρατείνεται η ισχύς της παρ. 50 του Κεφαλαίου Α (Αγαθά) του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 (Α'248), έως και τις 31.12.2021, ώστε να παραμείνουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% έως τις 31.12.2021 τα αγαθά του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (μάσκες και γάντια [ΔΚ ΕΧ3926, ΕΧ4015, ΕΧ4818 ΕΧ6307], σαπούνι και παρασκευάσματα [ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 34021, αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα [ΔΚ ΕΧ 3307, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ2828, ΕΧ3402, ΔΚ 3808 και ΕΧ 3824], αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη [ΔΚ ΕΧ2207] και καθαρή αιθυλική αλκοόλη [ΔΚ ΕΧ2207]).Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας τροπολογίας παρατείνεται η ισχύς εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή 13%, στα αγαθά (μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ 2202 και αεριούχα νερά της ΔΚ 2201) της παρ. 51 του Κεφ. Α' και στις υπηρεσίες των παρ. 1,1 α και 6 του Κεφ. Β' του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) έως και τις 30.9.2021.Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις στο σύνολό τους:Άρθρο 5Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ,Π.Α. για μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινήςΗ παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 58), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής:«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.»Άρθρο 6Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίεςΗ παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής:«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ill «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από την 1η.6.2020 έως και την 30ή.9.2021.»

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr