Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Συμπλήρωση Εντύπου Μ3

Καλησπέρα,
Μια επιχείρηση μεταβάλλει το καταστατικό της ως προς τη διάρκειά του.Στο έντυπο Μ3 θα συμπληρώσει μόνο πίνακες α,β;
Στον πίνακα β θα συμπληρώσει "Αιτία μεταβολής " :μεταβολή διάρκειας επιχείρησης
και στο πεδίο "Λήξη Διάρκεις Μη Φ.Π" την διάρκεια ΑΟΡΙΣΤΗ;
χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι άλλο;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση