Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εκμίσθωση ακινήτου ως παρεπόμενη ασχολία

Καλή σας ημέρα

Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ξενοδοχείου (ΚΑΔ 5512) έχει στη κατοχή της και εκμισθώσει ένα ακίνητο με αστική μίσθωση.

Το μίσθωμα που ετησίως εισπράττει, εφόσον με βάση το άρθρο 31 παράγραφος 3β του νόμου 2859/2000 θεωρείται ως παρεπόμενη ασχολία, συμπεριλαμβάνεται στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ ;

Επηρεάζει το μίσθωμα αυτό το κλάσμα προσδιορισμού του ποσοστού propata;

Δεδομένου του μηδενικού κύκλου εργασιών για το φορολογικό έτος 2020 λόγω covid-19, το ποσοστό prorata για τις κοινές εισροές, διαμορφώνεται σε 100%, αφού το μίσθωμα είναι το μοναδικό έσοδο της επιχείρησης;

Θέτουμε υπόψη σας ότι το συγκεκριμένο έσοδο συγκεντρώνει όλα τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της «παρεπόμενης» ασχολίας, δηλαδή

Α. Οι πράξεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στην κύρια οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά έχουν ορισμένη σχέση µ αυτή.

Β. Απαιτούν αμελητέο µόνο ποσοστό των μέσων που διαθέτει η επιχείρηση για την άσκηση της οικονομικής της δραστηριότητας και θα μπορούσαν κατά συνέπεια να μειώσουν αδικαιολόγητα το ποσό της έκπτωσης.

Γ. Οι πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν τον κύκλο εργασιών που σχετίζεται µε την κύρια οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης».

Επίσης με βάση την ΣΤΕ 835/2013 αναφέρει χαρακτηριστικά «αποκλείεται ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ως παρεπόμενης όταν αυτή συνιστά την άμεση, διαρκή και αναγκαία προέκταση της φορολογούμενης δραστηριότητας»

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr