Δήλωση Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

Καλημέρα σας,
Επιχείρηση δίνει προκαταβολές για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού απο Γερμανία. Παράδειγμα, για αξία αγαθού 88.680,00€ έδωσε προκαταβολές, στις 13/1/21 44.965,00€ , στις 22/2/21 44.965,00€ για τα αντίστοιχα ποσά ο οίκος απο Γερμανία εκδίδει 2 Tιμολόγια (Advance Payment Invoice) με τα αντίστοιχα ποσά και τις αντίστοιχες ημερομηνίες, Στον μήνα Μάρτιο έρχοντα τα αγαθά και παραλαμβάνονται με τιμολόγιο (Commercial Invoice) αξίας 88.680,00€.
Ερώτημα: Θα δηλώσω τις προκαταβολές με ανακεφαλαιωτικό πίνακα στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο? εγώ αυτό κάνω, είναι σωστό?
Οσο αφορά το τιμολόγιο αποκτησης των αγαθών με ημερομηνία Μαρτίου το καταχωρώ στα βιβία μου και στην δήλωση ΦΠΑ Μαρτίου.
Ευχαριστώ
Παναγιώτης Σέρμπος

Προσθέστε τη δική σας απάντηση