Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα

Ξενοδοχειακή επιχείρηση  γ κατηγορίας που εδρεύει σε νησί αγόρασε ηλεκτρικό αυτοκινήτο(Ι.Χ.).
Ερώτησεις 1. Το φπα αγοράς του, εκπίπτει?
                  2.Ποιό είναι το ποσοστό απόσβεσης ηλεκτροκίνητου οχήματος και τι ποσοστό εκπίπτει από τα έσοδα της εταιρείας.
                  3. θα φορολογείται ως παροχή σε είδος  στον μέτοχο η παραχώρηση χρήσης

Προσθέστε τη δική σας απάντηση