Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έναρξη φορολογικού κατοίκου εξωτερικού ως αγρότη ειδικού ή κανονικού καθεστώτος

Δύναται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού να κάνει έναρξη ως αγρότης ειδικού ή κανονικού καθεστώτος;
Επιπλέον, μπορεί να συμμετέχει ως μέλος σε Ομόρρυθμη εταιρεία από την οποία αποχωρεί ο πατέρας του λόγω συνταξιοδότησης;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση