Συνταξιοδότηση ετερόρρυθμου μέλους εταιρείας

Μπορεί ένα ετερόρρυθμο μέλος σε εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 2%,  να βγει στην σύνταξη χωρίς να είναι μειωμένη και να συνεχίζει να συμμετέχει στην εταιρεία με την ανωτέρω ιδιότητα και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση