Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τιμολόγηση μέσω τρίτου εκτός Ελλάδος

Έλληνας επαγγελματίας εγκατεστημένος στην Ελλάδα πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες του μέσω μιας πλατφόρμας με έδρα στην Ιρλανδία.
Οι πελάτες βρίσκουν τα προϊόντα στην πλατφόρμα όπου υποβάλλουν την παραγγελία τους. Στη συνέχεια η εν λόγω πλατφόρμα εκδίδει η ίδια και αποστέλλει ηλεκτρονικά το παραστατικό πώλησης στον πελάτη (απόδειξη λιανικής πώλησης) επιβάλλοντας στην καθαρή αξία που έχει θέση ο έλληνας επαγγελματίας για τα προϊόντα του τον εκάστοτε Φ.Π.Α. της χώρας στην οποία θα αποσταλλεί το προϊόν και δίνει εντολή στον έλληνα επαγγελματία να αποστείλει από την Ελλάδα το προϊόν στον εκάστοτε πελάτη.
Η πλατφόρμα για την κάθε συναλλαγή αποδίδει στον έλληνα επαγγελματία την καθαρή αξία του προϊόντος μείον την προμήθειά της την οποία παρακρατεί και δεν της αποδίδει το Φ.Π.Α. που έχει χρεώσει στην πώληση. Στο τέλος κάθε μήνα η πλατφόρμα αποστέλλει στον έλληνα επαγγελματία την εκκαθάριση του μήνα με τις συναλλαγές που έχουν γίνει, τα ποσά που του απέδωσε και τις κρατήσεις που έκανε καθώς και ένα τιμολόγιο με τις κρατήσεις αυτές.
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του έλληνα επαγγελματία όσον αφορά την περιοδική Φ.Π.Α. και την έκδοση παραστατικών για τις πωλήσεις του;
Από τη στιγμή που ΦΠΑ χρεώνει, εισπράττει και (λογικά) αποδίδει η πλατφόρμα με έδρα την Ιρλανδία έχει κάποια υποχρέωση ως προς τον Φ.Π.Α. ο έλληνας επαγγελματίας; Θα καταχωρεί, με βάσει τις εκκαθαρίσεις, πωλήσεις άνευ Φ.Π.Α. στα βιβλία του;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση