Αναστολή εργαζόμενου

Εργαζόμενη που προσλήφθηκε 04/02/2021 σε πληττόμενη επιχείρηση βάσει κ.α.δ η οποία είναι όμως κλειστή από εντολή δημόσιας αρχής γιατί δεν δέ χεται η ΕΡΓΑΝΗ την αίτηση αναστολής Απριλίου και βγάζει το μήνυμα ότι η πρόσληψη έπρεπε να είναι μέχρι 31/01/2020?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση