βεβαιώσεις αποδοχών στο προσωπικό εισηγμένης εταιρίας

ΕΡΩΤΗΣΗ :
Μια ΑΕ, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, προβαίνει σε διανομή κερδών  στο προσωπικό της, μετά από απόφαση Γ.Σ.
Κατά την διανομή των κερδών αποδόθηκαν εισφορές ΕΦΚΑ, εργαζόμενου - εργοδότη και φόρος 5%.
Στην μηνιαία δήλωση, για την απόδοση του φόρου, επιλέξαμε την κατηγορία 3 «ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με κωδικό «1» : Διανομή κερδών χρήσης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
Στην ετήσια δήλωση  για τις βεβαιώσεις αποδοχών,

  • Ποιον κωδικό εισοδήματος θα πρέπει να επιλέξει η εταιρεία μας ? 
  • Σε ποιον κωδικό θα εμφανιστεί το εισόδημα και αντίστοιχα ο φόρος 5% που παρακαρατήθεκε στην δήλωση Ε1 του εργαζόμενου ?
  • Πως θα πρέπει να αποτυπωθεί στην βεβαίωση που θα προσκομίσουμε στον εργαζόμενο ?

Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα βεβαίωσης ?

  • 3 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr