Απαλλαγή ΦΠΑ στις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης-Επιμορφωτικών Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου.

Καλησπερα σας .
Εταιρεία με κύριο ΚΑΔ: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Μέσω Επιμορφωτικών Σεμιναρίων ,διοργανώνει σεμινάρια  επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης - επανακατάρτισης τα οποία τα διαθέτει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, στο πλαίσιο ασύγχρονης εκπαίδευσης ή με αυτοματοποιημένο τρόπο ως  ηλεκτρονικά παρεχόμενη εκπαίδευση και ο εισηγητής αλληλεπιδρά με τον εκπαιδευόμενο με ηλεκτρονικά μέσα  (e-mail, ηλεκτρονική πλατφόρμας κτλ.)  Κατά την σύσταση της εταιρείας απευθυνθήκαμε στον Προϊστάμενο της  Δ.Ο.Υ. για  να κρίνει βάση πραγματικών  περιστατικών  (όπως ορίζει η ΠΟΛ. 1071/8.3.1995) την αναγνώριση η μη της εταιρείας  ως φορέα  εκπαίδευσης ,  καθώς δεν ορίζεται  από τον νόμο αρμόδια αρχή για την αναγνώριση της αλλά ο  Προϊστάμενος  της  Δ.Ο.Υ. δεν πείρε θέση με την αιτιολογία ότι δεν έχει την δυνατότητα να κρίνει και κατ’ επέκταση να ορίσει εάν η συγκεκριμένη επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες  εκπαίδευσης ή όχι.  Στην συνέχει η εταιρεία απευθύνθηκε σε νομικό σύμβουλο ώστε να μπορέσει βάση νόμου να δει που πρέπει να απευθυνθεί . Η απάντηση του  νομικού  συμβούλου ήταν ότι λόγο απουσίας νομικού πλαισίου δεν υπάρχει καμία αρμόδια αρχή για να δανειοδοτήσει την συγκεκριμένη δραστηριότητα οπότε μόνο το πρακτικό γεγονός ήταν αυτό που καθόριζε εάν η επιχείρηση θα παρείχε τις υπηρεσίες με φπα η όχι.
 Οπότε η  εταιρεία για να μπορέσει για παν ενδεχόμενο ελέγχου να είναι καλυμμένη, επέλεξε να συνεργαστεί με έναν εξωτερικό φορέα πιστοποίησης σεμιναρίων ο οποίος πιστοποιεί την γνωσιακή επάρκεια των προγραμμάτων της  (ACTA φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, πιστοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. αναγνωρισμένο από την πολιτεία από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.)  ο οποίος και πιστοποιεί όλα τα σεμινάρια που διοργανώνει η συγκεκριμένη επιχείρηση.
Λαμβάνοντας υπόψη  τις   ΠΟΛ.1282/23.12.1992 , ΠΟΛ. 1071/8.3.1995 , και  Ε.2071/2020 ,  εμείς ως λογιστήριο εξακολουθούμε να ‘’μην αισθανόμαστε βολικά’’  ως προς το θέμα της αναγνώρισης από αρμόδια δημόσια αρχή, και κατ επέκτασης της απαλλαγής του ΦΠΑ βάση παρ.ιβ Αρ.22 .
Με βάση τα παραπάνω τα  ερωτήματα που εγείρονται είναι τα εξής:
1)Στην υπάρχουσα κατάσταση και βάση των όσων σας περιγράψαμε παραπάνω, μπορεί η επιχείρηση να κάνει εφαρμογή της παρ.ιβ,  Αρ.22 και να παρέχει τις υπηρεσίες της απαλλασσομένου του ΦΠΑ η όχι ;
2) Θα πρέπει να αδειοδοτηθεί από κάποιο φορέα , και εάν ναι , μήπως γνωρίζεται από ποιον φορέα ; Η λόγω ελλείψεις του νομικού πλαισίου δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ;
3) Με ποια κριτήρια  μια υπηρεσία εκπαίδευσης θεωρείται ως επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση, επανακατάρτιση  ή  ερασιτεχνική, ψυχαγωγική . Και συγκεκριμένα μαθήματα μαγειρικής για ένα εργαζόμενο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι επαγγελματική επιμόρφωση ενώ για έναν άλλον είναι απλά hobby. Πως θα μπορούσε να διακρίνει αυτές τις περιπτώσεις η εταιρεία  ώστε στην μια περίπτωση να τιμολογήσει χωρίς φπα και στην  άλλη με φπα;
4) Η λύση που επιλέγουν αρκετές επιχειρήσεις να ιδρύουν ΚΔΒΜ για να παρέχουν όπως στην περίπτωση της ανωτέρω επιχείρησης υπηρεσίες εκπαίδευσης  χωρίς  ΦΠΑ(  απαλλαγή ΦΠΑ βάση παρ.ιβ Αρ.22 )  τους παρέχει την απαιτούμενη από το νόμο αδειοδότηση;
Με εκτίμηση .

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr