πρακτικά θέματα αναστολής ΦΠΑ σε κατασκευαστικές εταιρίες

Καλημέρα,
Έχουμε περίπτωση μιας ΑΕ η οποία είναι νέα εταιρία, και ανέλαβε με εργολαβικό αντιπαροχής να χτίσει και να πουλήσει κάποια ακίνητα. Έχει δημιουργηθεί εγκατάσταση του άρθρου 6 και έχει μπει σε αναστολή ΦΠΑ. Παραλαμβάνουμε π.χ ένα τιμολόγιο 10.000 συν φπα 2400 σύνολο 12400.
Πως θα καταχωρηθεί στο βιβλίο κοστολογίου? (ρωτάμε διότι η αναστολή ισχύει έως τις 31/12/2022 και αν τα ακίνητα δεν πωληθούν είναι άγνωστο τι θα γίνει με το ΦΠΑ αυτό)
Πως θα καταχωρηθεί στην λογιστικη το ΦΠΑ? Ρωτάμε γιατί πρακτικά εμείς βλέπουμε 2 επιλογές.
Μια να περαστεί το ΦΠΑ ως κόστος τόσο στην λογιστική όσο και στο βιβλίο κοστολογίου (χωρίς να ξέρουμε την δυσκολία χειρισμού στο MYDATA)
Μια άλλη (ίσως) επιλογή όπου τα περνάμε όλα κανονικά αλλά στο τέλος του μήνα δημιουργούμε μια εγγραφή τακτοποίησης που στην ουσια μας επιτρέπει να μην εκπέσουμε το ΦΠΑ και διορθώνει (μάλλον) και το βιβλίο κοστολογίου. Προφανώς δημιουργούνται θέματα στο Φ2 στην δεύτερη επιλογή.
Τι μας προτείνετε?
Τέλος πότε αποδίδεται το χαρτόσημο σε εργολαβικά προσύμφωνα αντιπαροχής?

  • 1 Απάντηση

Σε σχέση με τα ερωτήματά σας σας γνωρίζουμε κατά περίπτωση τα εξής:
1. Στο βιβλίο κοστολογίου το καταχωρούνται τα ποσά όπως θα τα καταχωρούσατε και αν δεν ήταν σε αναστολή ΦΠΑ, αλλά παρέμενε κανονικά ο ΦΠΑ στα ακίνητα.
2. Ο ΦΠΑ εισροών που δεν είναι εκπιπτόμενος με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ, εκπίπτει ως δαπάνη στη φορολογία εισοδήματος, δηλαδή υπολογίζεται ως κόστος. 
3. Για τη δήλωση ΦΠΑ δεν έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες, οπότε μπορεί είτε να αναγράφεται όλος ο ΦΠΑ στις εισροές και μετά να  αφαιρείται  στον κωδικό 422 ή πιο ορθά μάλλον να μην αναγράφεται καθόλου εξαρχής.
4. Λογιστικά ο μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ είναι  κόστος.
5. Σε σχέση με το προσύμφωνο αντιπαροχής, στην πράξη δεν υπολογίζεται χαρτόσημο. Για να πάρεις την αναστολή από ΦΠΑ  όταν δεν είσαι ιδιοκτήτης του οικοπέδου πρέπει να έχεις ήδη υπογράψει το προσύμφωνο με τον οικοπεδούχο (προ της αναστολής). Άρα το προσύμφωνο έχει προηγηθεί της αναστολής οπότε δεν φορολογείται και φορολογείται το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων προς τον οικοπεδούχο. Αν εκδοθεί εντός της περιόδου αναστολής τότε επιβάλλεται το χαρτόσημο, ενώ αν τα κτίσματα παραδοθούν μετά την περίοδο αναστολής το στοιχείο προς τον οικοπεδούχο θα έχει ΦΠΑ.
6. Ο χρόνος λήξης της αναστολής ναι μεν είναι δεδομένος πλην όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις τότε αποφάσεις.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση