Ν. 4174/2013 - αρθρο 38 - Τεχνητή διευθέτηση.

Κύριε Σταματόπουλε καλημέρα.

Ερώτηση.
Ιατρός -ατομική επιχείρηση έχει στην ιδιοκτησία του κτίριο γραφείων  με ποσοστό 60% , και  οι δυο  κόρες του (ενήλικες - υποβάλουν δήλωση ) με ποσοστό 20% η κάθε μια , τα οποία εκμισθώνουν.
Συστήνουν ΙΚΕ με σκοπό την εκμετάλλευση των γραφείων.
Τα τρία φυσικά πρόσωπα ενοικιάζουν στην ΙΚΕ το κτήριο με μισθωτήριο συμβόλαιο.
Η ΙΚΕ πλέον εισπράττει τα ενοίκια τα οποία και δηλώνει .
Η παραπάνω πράξη θεωρείται τεχνητή διευθέτηση ?
Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα