Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. - Άρθρο 39 ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

Καλησπέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω αν η λήψη επιδότησης (σχετιζόμενη με έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση και με τις αποσβέσεις παγίων) στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Κύκλος» ΕΣΠΑ 2014-2020, θεώρειται ως έσοδο που δημιουργεί υποχρέωση ένταξης σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (έξοδο απο το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39). Να σημειώσω πως η λήψη της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου 2021 και θα είναι περίπου 17.000,00€ τα οποία αφορούν έξοδα και αποσβέσεις παγίων για τα έτη 2018-2020. Στο με αρ.πρωτ. Ε.2012/17-01-2019 έγγραφο κοινοποίησης των διατάξεων του άρθρου 111 παρ.2 του ν.4549/2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του κώδικα Φ.Π.Α.,και σχετικών  διευκρινίσεων, αναφέρεται ότι : "Ως προς τον προσδιορισμό του ορίου των 10.000€ που αποτελεί το κριτήριο για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, με σαφήνεια ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της αξίας των 10.000€ δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι απαλλασόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης". Εν κατακλείδι, προσπαθώ να διευκρινήσω αν με την λήψη των 17.000,00€ που θα λάβει από το πρόγραμμα, έχει υποχρέωση να επανενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr