Έναρξη δραστηριότητας φορολογικού κατοίκου εξωτερικού

Έλληνας, φορολογικός κάτοικος εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο) με μισθωτή εργασία στο εξωτερικό θέλει να κάνει έναρξη δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση) ιατρείο στην Ελλάδα. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να γίνει; Και με την έναρξη παύει να είναι κάτοικος εξωτερικου;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα