ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Μετάβαση υποχρεωτικά από απλογραφικά σε διπλογραφικά βιβλία

1. Οντότητα  Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία και έσοδα το 2020   (  με 4 άτομα προσωπικό )
    70. Πωλήσεις Εμπορευμάτων          350.000,00
    73. Παροχή Υπηρεσιών               1.100.000,00
    75. Έσοδα από Ενοίκια                  120.000,00
 Υποχρεούται να τηρήσει για την επόμενη χρήση 2021 διπλογραφικά βιβλία

2. Οντότητα  Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία και έσοδα το 2020 ( με 4 άτομα προσωπικό )
    70. Πωλήσεις Εμπορευμάτων          400.000,00
     73. Παροχή Υπηρεσιών             1.150.000,00
     75. Έσοδα από Ενοίκια                 120.000,00
 Υποχρεούται να τηρήσει για την επόμενη χρήση 2021 διπλογραφικά βιβλία
Σημείωση έναι η πρώτη χρονιά που περνά το όριο των  1.5000.000,00 ευρώ  ( 70 + 73 + 75 )

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr