Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

Η άδεια οικοδομής εκδόθηκε  18/02/2020 και είναι σε εξελιξη.Μέχρι σήμερα η επιχείρηση παραμένει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχει κάνει ήδη 2 πωλήσεις ακινήτων σε πελάτες που είχαν απαλλαγή φπα λογω α΄ κατοικίας και η επιχείρηση διακανονίζει το φπα εισροών των ακινήτων αυτών μέσω prorata  κάθε τρίμηνο και θα συνεχίσει να το κανει μέχρι και την έκδοση του τελευταίου τιμολογίου.Σύμφωνα με την  Ε.2006/2020 αν μπει η επιχείρηση σε αναστολή φπα ακινήτων , ο υποκείμενος - κατασκευαστής πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς υποχρεούται να έχει καταβάλει τον φόρο που έχει εκπέσει για το προς μεταβίβαση ακίνητο. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης σε έντυπη μορφή, με αναγραφή του προς καταβολή ποσού στους κωδικούς 422 και 511 του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ.Αν μπει λοιπόν σε αναστολή ΦΠΑ...
Περίπτωση  1)Πώληση του Δ2 δ' ορόφου σε πελάτη που δεν δικαιούται απαλλαγή λογω α' κατοικίας  σύμφωνα με το υποδειγμα ΙΙ .
Ο κατασκευαστής πρέπει να καταβάλλει με εκτακτη δήλωση ΦΠΑ πριν τη μεταβίβαση 3220,15 ευρώ.Μέχρι 31/12/2022 θα πρέπει να καταβάλλει το επιπλέον φπα που αναλογεί σε αυτό το ακίνητο δεδομένου ότι φόρος εισροών θα αυξανεται όσο γίνονται έξοδα ή απλά θα διακανονίζει αυτό το μελλοντικό φπα σε καθε περιοδική δήλωση?
Περίπτωση 2)
Πώληση του Δ2 γ' ορόφου σε πελάτη που  δικαιούται απαλλαγή φπα λογω α' κατοικίας
  
Ο κατασκευαστής πρέπει να καταβάλλει με εκτακτη δήλωση ΦΠΑ πριν τη μεταβίβαση 3220,15 ευρώ.                          ή
Ο κατασκευαστής δεν πληρώνει φπα με έκτακτη δήλωση και απλά διακανονίζει αυτό το φπα σε καθε περιοδική δηλωση?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα