Μισθοδοτική κατάσταση οικοδομικού έργου ΙΚΕ

Με την αλλαγή των διατάξεων από 10/2019 για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών όπου καθορίζεται ο τρόπος πρόσληψης,ασφάλισης κλπ των οικοδόμων που προσλαμβάνει ο εργολάβος κατασκευής του έργου και στη συνέχεια αναγγέλονται από τον ιδιοκτήτη στο ΣΕΠΕ και κατ ακολουθία καταβάλονται οι ασφαλιστικές εισφορές .
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ποιός είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων ,την παρακράτηση του ΦΜΥ την απόδοση αυτού ,την πληρωμή και τον τρόπο καταβολής των αμοιβών των εργαζομένων ο εργολάβος ή η ιδιοκτήτρια εταιρεία ?Ποιός εκπίπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας από τα φορολογικά έσοδα ?
επίσης πρέπει να δωθεί φμυ με παρακράτηση 3%ή 5%??

Προσθέστε τη δική σας απάντηση