Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Σε εταιρεία ΕΕ που τηρούσε βιβλία Γ' κατηγορίας έγινε επιτόπιος έλεγχος από το ΣΔΟΕ το έτος 2010 (ελέγχθηκαν τα βιβλία από 1/1-31/7/2010) και επιβλήθηκε διαφορά ΦΠΑ περίπου 3000€. Το 2016, με εντολή του ΣΔΟΕ, κατόπιν καταγγελίας του πελάτη μου, έγινε έλεγχος για το διάστημα 1/1 - 31/12/2010 (ήτοι συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος για το οποίο είχε γίνει ο πρώτος έλεγχος) και επειδή δεν μπόρεσε να προσκομίσει τα βιβλία του καταλογίσθηκαν εξωλογιστικά περίπου 650.000€.
Ο δεύτερος έλεγχος δεν ήταν συμπληρωματικός και δεν προέκυψαν εικονικά τιμολόγια ως "νέα στοιχεία" που να δικαιολογούν δεύτερο έλεγχο.
Δεν είναι άκυρος ο δεύτερος έλεγχος ? υπάρχει κάποια σαφής διάταξη (πέραν των συνταγματικών) που να απαγορεύει δεύτερη επιβολή φόρου για ήδη ελεγμένο διάστημα και για την ίδια παράβαση ? (φπα) ???

Προσθέστε τη δική σας απάντηση