Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων τριτογενή τομέα

Στην απόφαση 32085/1771 άρθρο 1 παράγραφος 1 αναφέρει τα εξής:
1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, που αναφέρεται στο συνημένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 30/9/2020.

Θα ήθελα να μου διευκρινήσετε τι εννοεί όταν λέει "που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019" ?
Τι πρέπει να συγκρίνω ?

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr