Εισπράξεις - Πληρωμές - Οφειλές - Δόσεις

νέα ερώτηση

Απόδειξη δαπάνης χωρίς ανοιχτά βιβλία

Καλησπέρα σας. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και έχω κλείσει τα βιβλία μου στην εφορία (είμαι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ και η εταιρεία μου με ασφαλίζει κανονικά).

Θα ήθελα να παρέχω υπηρεσίες (σχεδιασμός λογισμικού) περιστασιακά εάν και όταν μου το ζητήσει κάποιος. Είδα σε κάποια άρθρα ότι υπάρχει τρόπος να γίνει χωρίς να ανοιχτούν βιβλία στην εφορία μέσω απόδειξης δαπάνης. Αυτό όμως πώς γίνεται; 
1) Υπάρχει συγκεκριμένο όριο ανά απόδειξη και στο σύνολο ανά έτος;
2) Δηλώνω κάτι στην εφορία;
3) Πρέπει ο εργοδότης να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο; 
4) Τι τύπο απόδειξης πρέπει να κόψει; Εάν έχει μπλοκάκι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό που έχει;
5) Μου κάνει κάποια παρακράτηση η οποία θα αποδοθεί αργότερα;
6) Κάποια άλλα έξοδα όπως π.χ. φόρος, εργόσημο κτλ και σε τι ποσοστά;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση