εκπρόθεσμη καταβολή αρχικού κεφαλαίου σε ι.κ.ε.

Σε Ι.Κ.Ε. (Πολύ μικρή οντότητα) καταβλήθηκε εκπρόθεσμα το αρχικό κεφάλαιο. Τι επιπτώσεις  και πρόστιμα υπάρχουν ? Αντίστοιχα θα γίνει εκπρόθεσμη υποβολή στο ΓΕΜΗ για δημοσίευση. Υπάρχει πρόστιμο?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση