Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Απομείωση τιμής κόστους.

Έχω   μία   ατομική   επιχείρηση   με   έναρξη   εργασιών   τον   Φεβρουάριο   του   2015,   με αντικείμενο   εργασιών   Έμπόριο   Ανταλλακτικών   Αυτοκινήτων   και   Ανταλλακτικών Γεωργικών Μηχανημάτων καθώς επίσης και Έμπόριο Λιπαντικών και τηρώ κάθε χρόνο Απογραφή Αποθεμάτων. 

Στις 31/12/2019 η Απογραφή της Αποθήκης έκλεισε στις 155.000,00 ευρώ. Από αυτά κάποια   εμπορεύματα   (ανταλλακτικά   αυτοκινήτων   και   ανταλλακτικά   γεωργικών μηχανημάτων),   προέρχονται   από   επιστροφές   πελατών   και   δεν   είναι   εφικτό   να ξαναχρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και κάποια εμπορεύματα που δεν ταιριάζουν για την χρήση που παραγγέλθηκαν. Έπίσης υπάρχουν κάποια εμπορεύματα - ανταλλακτικά από παρωχημένα μοντέλα καθώς και κάποια που παραγγέλθηκαν εκ παραδρομής. Η τιμή κόστους όλων αυτών είναι περίπου 3.500,00 ευρώ. 

Στην  Απογραφή  του   2019  τα   συγκεκριμένα εμπορεύματα  τα   συμπεριέλαβα με  τιμή κόστους 0,01 ευρώ το κάθε τεμάχιο. Αρα, λοιπόν, η Απογραφή μειώθηκε περίπου λίγο πιο κάτω από τις 3.500,00 ευρώ (περίπου στις 151.500,00 ευρώ). 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 προγραμματίζω ένα Πρωτόκολλο Καταστροφής Αποθεμάτων στο   οποίο   θα   αναφέρω   αναλυτικά   τα   προς   καταστροφή   εμπορεύματα   και   θα   τα παραδώσω με Δελτίο Αποστολής στην ανακύκλωση. Αμέσως μετά, σύμφωνα με την τιμή  που   θα  προκύψει από   τη  εκτίμησή  τους   με   βάση το  βάρος   τους,   θα   εκδώσω Τιμολόγιο και θα πληρωθώ. 

Παράλληλα από την ανακύκλωση θα έχω πάρει και Βεβαίωση Καταστροφής. 

Θα ήθελα να ρωτήσω: 

1. Έάν η παραπάνω ενέργεια είναι Φορολογικά και Λογιστικά σύνομη ή αν έχετε κάτι να μας συμβουλεύσετε. 

2. Μπορεί η διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα