Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Λογιστικός χειρισμός μισθοδοσίας πρακτικής άσκησης

Μία επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση με 3 άτομα για 6μηνη πρακτική άσκηση. Την πρακτική άσκηση την επιδοτεί το ΕΣΠΑ και έτσι τα μισά χρήματα κατατίθενται στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαρισμούς τους από το πρόγραμμα και τα υπόλοιπα μισά τους τα καταθέτει η επιχείρηση. Το ερώτημα είναι πως θα γίνει η λογιστική εγγραφή της μισθοδοσίας σε σχέση με τις τακτικές αποδοχές (60.00.00) και τις αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (53.00). Θα πρέπει να αναγραφεί στους παραπάνω κωδικούς το μισό ποσό ή ολόκληρο; Αν αναγραφεί ολόκληρο το ποσό ως έξοδο πως θα δικαιολογηθεί από τη στιγμή που δεν πληρώθηκε;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr