Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

πρόγραμμα συν εργασία

Καλησπέρα σας,
σχετικά με το πρόγραμμα συν εργασία, το αρθρο 31 του 4690/2020 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α' 104/30-05-2020 αναφέρει οτι μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων. Για διπλογραφικα βιβλία, με μήνα ένταξης τον Ιουνιο 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι : το Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019.
Ερώτηση:
Δηλαδή πρέπει να συγκρίνω τον κωδικο 312 άθροισμα Μαρτίου-Απριλίου 2019 με το αντίστοιχο άθροισμα Μαρτίου-Απριλίου 2020 για να ενταχθώ τον Ιούνιο? Υπενθυμίζω η έναρξη του προγράμματος ειναι 15/6/2020

ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση