εμβάσματα στο εξωτερικό

Σε περίπτωση αποστολής εμβάσματος σε παιδί σου στο εξωτερικό, εκτός από την δικαιολόγηση των χρημάτων (με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών), υπάρχει πρόβλημα εξαγωγής χρημάτων (π.χ. που πάνε και γιατί τα χρήματα αυτά ;) και πρόβλημα άτυπης δωρεάς στο παιδί σου ; Υπάρχει ελάχιστο ποσό χρημάτων που δεν θα ελεγχθεί ;
Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση