Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έσοδα απο ερευνητικό πρόγραμμα.

Τα Έσοδα ερευνητή (που υπάγεται στον κανονικό συντελεστή φπα), απο ερευνητικό πρόγραμμα σε ποιον κωδικό της περιοδικής φπα καταχωρούνται, αφού το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκε είναι με απαλλαγή φπα βάσει πολ. 1128/1997. Στον 349 ή στον 310; 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας και την απάντησή σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση