Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δάσους

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Δασοκτημόνων, παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα υλοτομίας τμήματος δάσους σε κάποιον τρίτο. Στην Εγκ. 10/Π.4336/3162/10.2.1987 για την εφαρμογή του ΦΠΑ (Ν.1642/1986) και άλλες διατάξεις στο άρθρο 2 αναφέρονται και τα εξής: "Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείων, ορυχείων ή δασών δεν υπάγεται σε φόρο προστιθέμενης αξίας.
Αναζητώντας στον Ν. 2859/2000 δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο με την παραπάνω διευκρίνηση.
Το ερώτημα μου είναι: Ισχύει τελικά η μη υπαγωγή στον ΦΠΑ της παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος υλοτομίας δάσους και βάσει ποιας διάταξης του Νόμου; 
Αν η απάντηση είναι θετική, υπόκειται η σύμβαση αυτή σε χαρτόσημο;
Σας ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr