Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έναρξη λειτουρίας ηλεκτρονικού καταστήματος

Καλησπέρα σας,

Α.Ε. επιθυμεί να προβεί στην ανάπτυξη e-shop (δεν αφορά καταναλωτικά αγαθά αλλά διαρκή και κεφαλιουχικά αγαθά) από το οποίο θα εξυπηρετεί από τους αποθηευτικούς της χώρους στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη πελάτες λιανικής και κατά κύριο λόγο πελάτες χονδρικής.
Θα ήθελα να ρωτήσω τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να προβεί στην έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Και επίσης, τι χρειάζεται αν παραγγείλει κάποιος πελάτης από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα χρειάζεται επιπλέον κάποια γνωστοποίηση π.χ. έντυπο Μ.12. 

Ευχαριστώ,

Προσθέστε τη δική σας απάντηση