Περι αναστολης Δραστηριοτητας

Αν εκ παραδρομής εχει δηλωθεί η ημερομηνία αναστολής, αντι πλήτυομαι σημαντικά έχει κάποια επίπτωση;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση