Μείωση μισθώσεως υποκαταστήματος με ΚΑΔ ίδιο με της κύριας ΚΑΔ της έδρας που έχουν ανασταλεί

Ατομική επιχείρηση με Έδρα και Υποκατάστημα με την ίδια κύρια ΚΑΔ, έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με την κρατική απόφαση. Στο Κεντρικό λειτουργεί με υπαλλήλους σε ιδιόκτητο χώρο και το υποκατάστημα λειτουργεί με τον ιδιοκτήτη και είναι μισθωμένο. Στο Εργάνη επιτρέπεται η αίτηση ΜΟΝΟ απο την έδρα. Η επιχείρηση πως θα ευνοηθεί για το "μίσθωμα" του υποκαταστήματος που κατά τα άλλα παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με την έδρα;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση