Υπεύθυνη δήλωση της β περίπτωσης στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ  για την περίπτωση β (πληττόμενοι κλάδοι) ,θα πρέπει να αναστείλουν την κύρια δραστηριότητα τους πλήρως ,δηλαδή δεν θα μπορούν να έχουν έσοδα από αυτή έως τα τέλη Απριλίου;.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση